Tuesday, September 18, 2012

Majhe MajheMajhe majhe  sabai amra ektu bhabi,
Majhe majhe sabai  amra hariye jai sei fele asha diingulote,
Majhe majhe  sabar hriday binaye beje othe purono sei shur...
Shikha bariye daye durotto  jiboner gotir niyome;
Almora bhenge smriti gulo hana diye jaye sabbar mone majhe majhei........
Shukno Boder halud -lal danar mato ekta ekta kore kuriye kahi 
anubhutir murir sathe
amara sabai majhe majhe......

Bhabnar michile shamil hoy kichu shabdo,
Egiye chole ek ek kore;
Paye paye joriye dhore latano agachar mato,
Thomke jete jete Chomke otha----fire asha ;
Majhe majhei sabai amara ektu Bhabi!!!

© 2012 Paramita Prajna
...


 Monday, June 25, 2012