Saturday, December 19, 2009

Saturday, December 19, 2009seije kabe hatat dekha holo .. gariahatar mor e
tumi hatat thomke , achamka eshe darale samne
amito abaaak!!!!
sei eki chauni
sei eki hashi
mukhe kichui na boleo bojhale anek kichui.
ami bokar mato hoyeo saprotibho hoye boli
"aare ekhane?"
"hmmm"
"ki khabor ,kemon acho?"abar aaure jai
"tumi bhaloi acho--aager cheyeo bhalo.."bolle tumi
"tai bujhi? amito bhaloi thaki!"ami boli

"anek ke kharap rekheo tumi bhalo thako--tai theko."

tomar katha karkash na holeo dharalo shonalo.
chardiker sabdo-dushane ami thik shunte na paoar van kori.....
gariahatar mor -aneker nostalgiyar karon
anubhab ar anubhutir haat dhore kato kato samporker shakhi.....

1 comment: